“Påvirker dets overflade”?

I min første artikel under lanceringen af StormBlog, kursiverede jeg med vilje ordene påvirker dets overflade i en citation fra Wikipedia, der beskriver meningen af ordet ‘Storm’. Som jeg kort forklarede i artiklen, betyder min opmærksomhed for ‘overflade’ ikke, at mine tre interesseområder (ledelse, organisation & kommunikation) skal tilgås overfladisk og KUN har noget med overflade at gøre – men at alle tre omfatter iboende såvel som erhvervede egenskaber. Men hvad mener jeg med dette? Jeg mener, at diskussionen er gangbar inden for alle tre områder nævnt herover, hvilket jeg vil vende tilbage til på et senere tidspunkt – men for illustration giver eksemplet med ledelse god mening.

ER du eller LÆRER du at være leder?

Gennem tiden har der været utallige eksempler, diskussioner og artikler, der centrerer spørgsmålet om hvorvidt evnen til at lede er medfødt og derfor iboende i det pågældende individ, eller noget der kan læres via uddannelse, kurser, ved en mentor og/eller erfaring. Jeg tror ikke, at det er så nemt som det ene eller andet, men derimod en indviklet kombination af begge.

Ledelse: En kombination af iboende og tillærte egenskaber.

Lad os være ærlige – det er ikke almindeligt, at mennesker er (eller får de samme ledelses- eller helgenlignende egenskaber projiceret) som Steve Jobs eller Gandhi. Lad os tage disse unikke eksempler ud af ligningen, da dette skal være inspiration for “almindelige” folk, medarbejdere og ledere.
Ledelse er ikke for alle – hvad jeg mener er, at ikke alle kan eller burde lede andre. For de sprogligt spidsfindige kunne det også være et udtryk for, at ikke alle skulle ledes – men dét er en anden diskussion, der vil blive dækket i en senere artikel.

Ledelse er virkelig ikke for alle: Uanset hvor kompleks, abstrakt eller udfordrende et curriculum/pensum en person har været igennem i løbet af universitet, eller hvilken videregående uddannelse i form af en MBA eller lignende fra selv den mest prominente institution, er personen ikke nødvendigvis berettiget til at varetage et ledelsesansvar hverken lige efter studier eller på et senere tidspunkt – måske, men det er ikke en selvfølge.

Selvom du har læst alt, hvad der er at læse om ledelse, betyder det ikke, at du har personligheden (eller lysten) til at få folk til præstere og virkelig lede (I trofasthed til konceptet for Storm|Connect, refererer jeg hér til at etablere forbindelse mellem og til mennesker, hvilket er essentielt for hvad jeg mener er egentlig ledelse – herunder personlige relationer, empati, forståelse af psykologiske aspekter, etc.).

Omvendt mener jeg ikke, at en god personlighed er lig med ”god” ledelse.

“Men jeg havde en chef tilbage I 19XX, der var fantastisk, og han/hun havde ingen ledelsestræning!”.

For det første er mit perspektiv på ledelse nutidigt – idet jeg ikke finder det værdifuldt at se bagud (medmindre der er tale om en sammenligning, hvilket ikke er målet her). (Eksekveringen af) At lede folk i dag er markant anderledes sammenlignet med tidligere, bl.a. grundet medarbejderes uddannelsesniveau, digitalisering (henvisning til artikel), selvstændighed og muligheder. “Så folk havde ikke uddannelse eller muligheder tidligere?” Jo, de havde – men generelt er disse ting mere udtalte anno 2017 – det er en ny sociologisk virkelighed. Derfor er det afgørende for nutidens ledere at får professional træning og/eller sparring, da mennesker ikke kan gennemskue alting selv.

As I wrote above, “Eksekveringen af at lede folk I dag er markant anderledes end tidligere” – men ikke den underliggende præmis. Jeg har forholdt mig til dette I en engelsksproget artikel på LinkedIn her.

Den anden ting angående “en chef tilbage i 19XX, der var fantastisk” er, at der altid er undtagelser, men så kan vi igen gå tilbage til eksemplerne med Jobs og Gandhi.

Ledelse omfatter iboende såvel som tillærte egenskaber. Det er hér, at overflade-metaforen fra overskriften giver mening – om du plejer og udvikler de stærke aspekter af dine iboende kvaliteter eller erhverver dig nye via sparring og uddannelse, vil det påvirke overfladen af dit lederskab – hvordan du fremstår og kan influere mennesker.

Udfordrende?

(Du mener I hvert fald selv, at) du er en behagelig person med god forståelse for dine ansatte, du har taget en flot uddannelse og tilmed bygget ovenpå med ekstra kurser – men tingene kører sgu ikke rigtig i din ledelse. Hvis ledelse kun handlede om dig – lederen – ville det ikke være så komplekst et job. Ledelsesligningen indeholder også dem, der skal ledes (følgerne), da de alle er forskellige og derfor kræver forskellig ledelse (Jeg skriver om forskellige verdenssyn i en anden artikel – læs del 1 og del 2 på LinkedIn) hvilket tilfører endnu en dimension til ledelsesopgaven.

For at komplicere dette yderligere er følgerne ikke den eneste ting, der influerer. Koncepterne kontekstuel og situationsbestemt ledelse (og forskellen imellem dem) bliver afdækket i en fremtidig artikel, da “god ledelse” ikke er det samme alle steder – og derfor ikke kan beherskes og praktiseres udelukkende pba. akademisk materiale, hvilket har en normativ tilgang.

• Se f.eks. mere om treenigheden af lederen, følgerne og konteksten i en engelsksproget LinkedIn om forskellige verdenssyn.

Jeg vender tilbage til den indviklede kombination, der udgør i ledelse flere fremtidige artikler – men hvad synes du? Iboende, tillærte eller en kombination af disse egenskaber?