Opstart af Storm|Blog

Denne første artikel fremlægger intentioner og kontekstuelle ramme for den nye blog, Storm|Blog.

Intentioner

Intentionerne med denne blog er trefoldige:

⦁ at dele tanker om ledelse, organization og kommunikation, da ting giver mere mening I ens (mit) eget hoved, når det skal gøres (forhåbentligt) forståeligt for andre.
⦁ at udløse en discussion om hvordan og hvorfor organisationer (eller rettere menneskerne I dem) gør ting på den made, de gør – og andre (måske) mere passende muligheder for opførsel og ageren.
⦁ at være platform for deling af artikler og indhold fra StormConnect – som det næste opslag vil omhandle – og fange interesse fra dem, der vil følge min virksomhed hér og på min LinkedIn-side: https://www.linkedin.com/company/stormconnect/

Navnet

Navnet, Storm|Blog, er primært valgt grundet mit efternavn og den samme morfologiske struktur som Storm|Connect (mere om denne linguistikse detalje I fremtidige artikler) – men det har også en anden funktion I dets metaforiske mening:
Udover mit efternavn, er ordet ’Storm’ også et navneord med en række definitioner – hér en oversat fra engelsk på Wikipedia: “En storm er enhver forstyrret tilstand af et miljø [..] påvirker dets overflade [..]. Det vil måske være præget af signifikant forstyrrelse (eller buzzword’et disruption) af normaltilstanden som stærk vind [..] eller vind, der transporterer en substans gennem atmosfæren.”

I forlængelse heraf, vil jeg også gerne tænke på indholdet I denne blog som (samt rådgivning i StormConnect) som;
⦁ en ”signifikant forstyrrelse af normaltilstanden”, dvs. måden hvorpå mennesker, organization og firmaer (eller I hvert fald en del af dem) tænker på ledelse, organisation og kommunikation.
⦁ “transporterer en substans [=mening] gennem [organisations-]atmosfæren”

Følg bloggen og se om du er enig.

Hvorfor det fokus på ”overflade”?

Jeg kursiverede med vilje tre ord I citationen herover – påvirker dets overflade – og dette er et vigtigt emne i flere af mine perspektiver. Udtrykket betyder IKKE, at jeg mener, at de tre områder (ledelse, organisation og kommunikation) skal håndteres overfladisk (overhovedet!) – men at de omfatter både medfødte og erhvervede egenskaber. Mere om dette i en fremtidig artikel!

En ‘storm’ er ikke en god ting at blive associeret med!

En storm har generelt en negative indflydelse på liv og ejendom, såsom stormflod, kraftig regn, oversvømmelser, lynnedslag, skovbrand, etc. (tænk bare på konsekvenserne efter de amerikanske orkaner, Katrina i ’05 og Sandy i ’12).
Dog kan et stort regnfald afhjælpe tørke; stort snefald kan gøre det muligt at gennemføre specielle rekreative aktiviteter såsom at stå på ski – ting der ellers ikke kunne lade sig gøre. Dette tilbyder en anden og mere konstruktiv konnotativ kontekst for ordet ‘Storm’ (blot for at have en rygdækning, nu da jeg opererer i et semantisk univers :))

Som du kan se, finder jeg metaforer brugbare, hvilket også vil være temaet I en fremtidig artikel, hvor jeg også vil præsentere en omfattende én inden for ledelse – så følg med!

Kommentarer

Du er velkommen til at følge, dele og kommentere, da jeg ønsker, at dette skal være en platform for professionelle diskussioner, uenigheder, deling af perspektiver, opdagelsen af nye perspektiver og tilgange samt andre virtuelle interaktioner – hjælpe mig med at lykkes med dette. Mange tak!