StormConnect

– rådgivning inden for ledelseskommunikation

’Kommunikation’ kommer af det latinske commūnicāre, der betyder «at gøre fælles». Kommunikation ER ledelse, da ledelse i vid udstrækning også handler om at gøre fælles: at gøre en virksomhedsstrategi fælles for medarbejderne; at gøre strategien relevant for forskellige medarbejdergrupper der stadig skal arbejde fællesmod samme mål; eller at komme fælles gennem en forandring eller krise. På trods af den egentlig betydning af ordet, resulterer kommunikation dog oftest i separationen af mennesker og holdninger. Derfor er der behov for et styrket fokus på interne forbindelser i virksomheder og organisationer. Kommunikation er en forudsætning for de relationer, der opstår i sociale fællesskaber, og relationer er nøglen til at opnå ting og, i forlængelse deraf, influere, påvirke og forbinde mennesker – derfor er kommunikation og interne forbindelser de vigtigste aspekter af ledelse.

StormConnect hjælper organisationer og mennesker med at etablere disse relationer; hjælper dem med at skabe forbindelser. Som direktør eller leder har du brug for at have forbindelse med dig selv og dine værdier, da personlig og professionel stabilitet er vigtig, når du skal lede en organisation eller afdeling med det væld af paradokser og udfordringer, der skal balanceres I hverdagen; du skal skabe forbindelse til medarbejderne; medarbejderne skal forbindes til virksomhedens strategi, værdier, en forestående eller aktuel forandring eller krise; og måske er der behov for, at du har fokus på og muliggør styrkede forbindelser medarbejderne imellem.

Forbindelser styrker sammenhængskraften og gør det muligt at tage højde for variationer i medarbejderes verdensopfattelser. I forlængelse deraf sikrer gennemtænkt ledelseskommunikation en forbedret implementering og eksekvering af strategier og initiativer. Forbindelser etableres og vedligeholdes via kommunikation, hvilket er afsættet for rådgivningen i StormConnect.

StormConnect tilbyder ydelser inden for to områder af ledelseskommunikation og organisatorisk konnektivitet på tværs af de normale styringsniveauer:

  1. Én-til-én-rådgivning om strategiske, operationelle og taktiske spørgsmål inden for ledelseskommunikation – såvel enkelte episoder og som fast rådgiver.
  2. Præsentationer for og sparring med bestyrelser og ledergrupper for inspiration og diskussion om strategiske tilgange til ledelseskommunikation.

Du kan finde StormConnect på LinkedIn, Facebook, Twitter eller Instagram – tilgå siderne via knapperne herunder. Mange tak!

Grundlægger

Mit navn er Sebastian Storm. I forlængelse af studier og ansættelser har jeg fundet interesse for og erhvervet mig kompetencer til at håndtere interne, kommunikationsstrategiske ledelsesudfordringer – dérfor grundlagde jeg StormConnect for at specialisere mig yderligere i og rådgive inden for dette område.

Ledelses-, strategi- eller kommnikationskonsulent ser ud til at være de mest populære og brugte titler – men for at afstå fra en diskussion om hvorvidt mit valg af titel er prestigerelateret, vil jeg lade det konkrete valg være op til andre: om det er konsulent, rådgiver, partner eller hvilket som helst andet ord er ikke afgørende – det er værdien i den professionelle forbindelse og de organisatoriske resultater, der tæller.

Har du et spørgsmål eller vil du diskutere et emne? Ring til mig på +28 70 92 61 eller send en besked til storm@stormconnect.dk, via formularen i bunden eller min personlige LinkedIn-profil.