Konceptet for Storm|Connect

Som skrevet I lanceringsartiklen for Storm|Blog vil denne 2. artikel blive dedikeret til en mere omfattende introduktion til StormConnect, der vil udfolde det koncept, som virksomhedens services bygger på, og hvordan jeg vil hjælpe mennesker og organisationer med at skabe forbindelser.

Akademisk fundament

Under mine bachelorstudier læste jeg virksomhedsøkonomi og organisationskommunikation; en tværfaglig uddannelse med fokus på ledelse, strategi og kommunikation I firmaer, organisationer og offentlige institutioner. Afsættet var en fundamental forståelse af virksomhedsøkonomi og en sociologisk indsigt i organisationer og deres interne såvel som eksterne kommunikation. Jeg fand størst interesse i de interpersonelle aspekter af kommunikation, hvilket er mest udtalt i intern og ledelseskommunikation, hvorfor jeg læste en kandidatgrad I ledelse, organisation og kommunikation.

Erfaring

Igennem universitetet var jeg så heldig at få mulighed for at arbejde med kommunikation fra starten; først som medredaktør og journalist efterfulgt af min primære beskæftigelse som studerende I et internationalt selskab I sundhedssektoren. Dertil arbejdede jeg med kommunikation I forskellige former I to praktikforløb som en del af min uddannelse. For nyligt blev jeg indsat som Relations Manager og konsulent hos et dansk konsulenthus, der arbejder med organisations- og ledelsesudvikling med fundament I kommunikation.

Storm|Connect

Det havde to formål, da jeg I 2013 stiftede Storm|Connect: 1) de fleste studenterstillinger giver ikke mulighed for rådgivning af kunder – og for dem der gør, skal rådgivningen som oftest følge et specifikt koncept eller tankegang. Dette er ikke forkert, overhovedet – og konsistens er ofte lig med god kommunikation i et eksternt perspektiv og er vigtigt for organisationsstrukturer der muliggør vidensdeling og produktivitet internt. Dog ville jeg gerne selv prøve at drive processen hele vejen fra markedsføring og salg over analyse og udvikling til leverance, opfølgning, feedback og rådgivning af samarbejdspartnere ift. fremtidig ageren. 2) Fra min erfaring i forskellige organisationer eller ved at være sammen med venner og familie ved jeg, at grunden til, folk (ofte) broker sig over deres arbejde (hvilket er udbredt over frokostbuffeten eller i den private sfære) primært skal findes i (manglen på) kommunikation – enten fra ledere og chefer eller kollegaerne imellem. Organisationer fokuserer på deres eksterne kommunikation, hvilket tillægges den største og mest direkte indflydelse på salg, indtjening og resultater – og i forlængelse deraf bliver den interne kommunikation ofte negligeret, hvilket skader den interne sammenhæng.

Jeg er derfor meget interesseret i interpersonel kommunikation og relation og tilslutter mig de bidragydere, inden for akademia såvel som praksis, der advokerer for dogmet at kommunikation ER ledelse (og vice versa). Du tænker måske: “hvorfor laver han dén kobling?”, og grunden er blot, at jeg ser kernen I disse begreber som sammenfaldende – hvilket gennemsyrer perspektiverne fra StormConnect.

XxxxxConnect

’Kommunikation’ kommer af det latinske commūnicāre, der betyder «at gøre fælles». Kommunikation ER ledelse, da ledelse i vid udstrækning også handler om at gøre fælles: at gøre en virksomhedsstrategi fælles for medarbejderne; at gøre strategien relevant for forskellige medarbejdergrupper der stadig skal arbejde fælles mod samme mål; eller at komme fælles gennem en forestående forandring eller krise. På trods af den egentlig betydning af ordet, resulterer kommunikation dog oftest i separationen af mennesker og holdninger. Derfor er der behov for et styrket fokus på relationer i virksomheder og organisationer. Kommunikation udgør en grundlæggende forudsætning for de relationer, der opstår i sociale fællesskaber, og relationer er nøglen til at opnå ting og, i forlængelse deraf, influere, påvirke og forbinde mennesker – kommunikation og relationer nogle af de vigtigste aspekter af ledelse.

StormConnect hjælper organisationer og mennesker med at etablere disse relationer; hjælper dem med at skabe forbindelser. Som direktør eller leder har du brug for at have forbindelse med dig selv og dine værdier, da personlig og professionel stabilitet er vigtig, når du skal lede en organisation eller afdeling med det væld af paradokser og udfordringer, der skal balanceres I hverdagen; du skal skabe forbindelse til medarbejderne; medarbejderne skal forbindes til virksomhedens strategi, værdier, en forestående eller aktuel forandring eller krise; og måske er der behov for, at du har fokus på og muliggør styrkede forbindelser medarbejderne imellem.

Forbindelser styrker intern sammenhængskraft og gør det muligt at tage højde for variationer i medarbejderes verdensopfattelser (læs engelske indlæg, del 1 og del 2, på Linked). I forlængelse deraf forbedres implementeringen og eksekveringen af interne strategier. Forbindelser etableres og vedligeholdes via kommunikation, hvilket er afsættet for rådgivningen i StormConnect.

– Managing Communication

Det slogan, der er en del af logoet, lyder “managing communication”. Ser ser man endnu engang tilbage til lanceringsartiklen overrasker det ikke, at jeg finder det lingvitiske univers interessant og fuld af muligheder. Dét er også grunden til, at jeg har valgt denne linie, der kan – og skal – læses på to måder. Dette er også grunden til, at det ikke oversættes, idet den mulighed ikke foreligger på dansk: 1) som et navneord – en ting der svarer til ledelseskommunikation, der kan have sin egen beskrivelse og betydning i en ordbog, eller en afdeling med medarbejdere og en leder. 2) Det kan også være noget, du kan udøve, hvor “managing” er et udsagnsord – noget som lederen fra førnævnte eksempel er ansvarlig for (eller migselv:)). Jeg er fuldt ud opmærksom på de konnotationer, der binder sig til de engelske termer “manager” over for “leader” – men som jeg skrev i lanceringsartiklen, mener jeg at ledelse og kommunikation omfatter iboende og erhvervede egenskaber – hvilket du kan læse mere om på engelsk på LinkedIn her. De erhvervede egenskaber kræver en form for management (styring eller administration) af de nye kompetencer.

Selvom jeg mener at ledelse(s)(&)kommunikation omfatter både iboende og tilegnede egenskaber, er jeg overbevist tilhænger af det førstnævnte, hvilket er min generelle tilgang: sat på spidsen kan du altid gennemføre noget uddannelse mhp. at opbygge nogle kompetencer, hvorimod det er en rigtig svær øvelse at ændre din personlighed. Med dette mener jeg (virkelig!) ikke, at de ting, man kan ”tilegne” sig, f.eks. fra bureauer der leverer interne kommunikationsløsninger eller kommunikationsmaterialer i form af planer, QA’s, etc., er overflødige! De er så afgjort meget vigtige for organisatorisk effektivitet og sammenhæng og derfor for linjelederes såvel som medarbejderes arbejde. Hvad, jeg mener, er, at forståelsen for hvad kommunikation er og kan er fundamentet for brugen af præfabrikerede materialer – såvel som for at briefe det bureau der skal udvikle de meterialer. For hvordan kan du bedrive autentisk ledelse, når dine ledelsesmaterialer er udviklet et andet sted, og specielt hvis du ikke er I stand til at indføre dem i og lader dem forstå din ”ledelseskontekst”?

Rådgivningen

Jeg tilbyder service inden for (indtil videre!) to områder af ledelseskommunikation og organisatorisk sammenhæng på tværs af de sædvanlige niveauer af virksomhedsplanlægning:

1. Én-til-en-rådgivning til direktører og afdelingsledere omkring strategiske, operationelle og taktiske dele af ledelseskommunikation – bade hvad angår enkelte tiltag og som fast rådgiver.
2. Præsentationer for og sparring med bestyrelser og ledergrupper for inspiration og diskussion om strategiske tilgange til ledelseskommunikation.
Rådgivningen er baseret på samtaler og besøg med henblik på at få den bedst mulige forståelse for den pågældende person, organisation eller kontekst. Aktuelle indsatser vil blive analyseret og derpå fulgt op af rådgivning tilpasset de unikke udfordringer og behov. Du vil ikke blive fortalt, hvad du skal gøre, da det ville antyde en bedre forståelse end din egen; du vil få sparring og rådgivning, der ansporer refkleksion og hjælper dig til at se nye aspekter og muligheder.

Tøv ikke med at række ud, såfremt du har en forespørgsel eller vil diskutere et emne: send en e-mail til storm@stormconnect.dk, en besked via formularen herunder eller ring til +45 28 70 92 61