Forskellige verdenssyn, del 1

En af de mest udfordrende forhold ledelsesopgaven og interaktionen med og imellem følgere (hvilket faktisk gør sig gældende i alle typer af forhold, såvel private som professionelle) er forskelle i verdenssyn. Jeg nævnte det i relation til konceptet for min virksomhed og hvordan det komplicerer ledelsesfænomenet – og vil fortsætte med det fremover. Derfor mener jeg, at det giver mening at skrive denne opklarende to-delte artikel omkring forskellige verdenssyn – så dem, der følger StormBlog, ved hvad jeg taler om, når begrebet bruges, og for at kunne vende tilbage til det for fremtidige nye læsere.

Første gang, jeg stødte på modstridende verdenssyn, var under forskning med Erik – jeg vil vende tilbage til denne forskning og vores resultater på et senere tidspunkt. Faktisk har vi alle oplevet forskelle i attituder, positioner, meninger, osv. enten privat eller på arbejde – men igennem forskningsprojektet arbejdede jeg for første gang med divergerende perspektiver I en akademisk kontekst, og hvordan disse kan (og gør) influere organisatorisk produktvitet – med James Taylors begreb ”worldviews”. Derfor er det ikke noget nyt og revolutionerende – men det gør det ofte lettere at arbejde med dele af vores erfaringer, nå vi har nogle begreber til indfangelse og bearbejdning (ja, jeg taler om teori).

“Ikke noget nyt og revolutionerende”

Det er det virkelig ikke! “Forskellige verdenssyn” betyder blot, at du tænker ét, og jeg tænker noget andet om et givent forhold; nogle mennesker stemmer højreorienteret, hvor andre stemmer til venstre; nogle værdsætter materialistisk rigdom hvor andre ikke gør rigdom op i fysiske eller økonomiske enheder. Vi er (heldigvis!) forskellige, og ligeså er vores tanker, følelser og personlige ståsteder.

Selvom det er indlysende, at forskellige mennesker tænker tilsvarende forskelligt, er det ikke lige så åbenlyst for mennesker, når de oplever disse forskelligheder i hverdagen. Hvad der ER åbenlyst (når du ikke selv er involveret) er HVAD der medfører disse: Delvist sker de grundet mangel på forståelse for, hvordan den anden part kan tænke på den måde, som han/hun gør, og delvist (primært i mit perspektiv) er det grundet simple mangel på respekt for andre folks tankegang.

Det er okay at være uenig – og det skal du være!

Jeg taler IKKE om normale diskussioner, der er en del af alle normale dage, såvel i privat- som arbejdssfæren. Uenigheder er en sund del af enhver menneskelig relation eller interaktion; uenigheder får dig til at overveje din egen position i/holdning til forskellige emner; lærer dig at argumenterer; og er vejen til nye forståelser.

At kommunikere verdenssyn i organisationer

Ligesom for alle andre intra-organisatoriske forhold spiller intern kommunikation en særdeles vigtig rolle i eksistensen af (og de relaterede udfordringer (og fordele!) ved) forskellige verdenssyn: fra den kommunikative teoretisering omkring hvordan mennesker tilskriver situationer forskellig mening (sensemaking vil blive dækket i en fremtidig artikel), over hvordan verdenssyn etableres, udvikler sig til positive forbedringer eller til sammenstød/problemer, og vedligeholdes over tid når folk taler om dem. Hvis de aldrig udtrykkes, betyder det dog ikke, at de ikke kan blive et problem (tvært imod!). Ofte ulmer ting, hvis de holdes nede, hvilket kan medføre større (og måske uoprettelige) problemer I fremtiden, separation af organisationers medlemmer, og i forlængelse deraf fald i produktivitet og profitabilitet.

Bare tal om det!

’Kommunication’ kommer fra det lationske commūnicāre, hvilket betyder «gøre fælles» – og déri ligger (en del af) løsningen til de problemer der skyldes modstridende verdenssyn.
Selvom menneskelige interaktioner, ligesom tanker og sensemaking relateret dertil, repræsenterer en meget kompleks korrelation, er (en del af) ”løsningen”, til de problemer der opstår i forlægelse heraf, ikke nødvendigvis det samme. Hvad, der er bredt udtalt og anerkendt i kommunikations- og sociologisk teori, er, at artikulation af synspunkter bidrager til en harmonisering af disse, og ikke mindst at det tilbyder en større platform for førnævnte (opbygning af) respekt. Så virkelig, ”bare tal om det!”

Du tænker måske over, hvorfor jeg citerer løsning i ovenstående sektion. Med teoretiske komponenter i baghovedet, trækker jeg på disse, når de tilbyder en god forklaring eller håndgribelighed (som med worldviews). Én af disse er Keith Grint , der argumenterer for, at én løsning, der tilfredsstiller alle, ikke rigtigt eksisterer, når du taler om ledelse. Dette harmonerer perfekt med worldviews-perspektive – hvordan skulle én ting tilfredsstille alle, når folk tænker forskelligt? Hvad du (jf. Grint) kan (forsøge) er at indgå et kompromis, der tilfredsstiller så mange som muligt.

Men kan du virkelig løse ting blot ved at tale om dem? Svaret er naturligvis ‘nej’ men en smule mere nuanceret end dét. I den anden del af denne artikel vil jeg belyse dette forhold; derudover vil jeg eksemplificere, hvordan kontrasterende verdenssyn udfolder sig; og bede dig om en tjeneste. Følg StormConnect og bloggen for mere.