DSTS – Dansk Svømmetræner Sammenslutning

Bestyrelsen for Dansk Svømmetræner Sammenslutning (DSTS) ønskede en ny retning for organisationen, i forbindelse med hvilket jeg faciliterede en proces, hvilket udmøntede sig i en ny vision og dertilhørende værdier. Forløbet omfattede nedenstående faser:

Formøder med de to bestyrelsesformænd (To? Se nedenfor).

– 1. Workshop med fokus på den interne organisering, individuelle mål, teamroller og vigtigheden af kommunikation internt i DSTS.

– Interaktiv 2. workshop med udgangspunkt i den klassiske aktantmodel, hvor fokus var på omverdenen, DSTS’ nuværende (på dét tidspunkt) og fremtidige placering i dansk svømning og forholdet til andre aktører.

– Kortlægning af de adfærdsændringer og indsatsområder, der var nødvendige for at nå til den ønskede placering.

– 3. Workshop med fokus på den nye vision for organisationen og, med udgangspunkt i 2. workshop, udviklingen af et værdisæt.

Undervejs skiftede bestyrelsen formand, hvilket medførte et brud på kontinuiteten i arbejdet. Til gengæld gav det rum for nye perspektiver, der kunne sættes i spil i den revitalisering, som DSTS var igennem.

Morten Hyldelund, som var bestyrelsesformand ved projektstart, har udtalt sig om processen:

“Sebastian var meget professional I hans tilgang, og udførte jobbet som havde han mange års erfaring som konsulent. Fra starten evnede Sebastian at udfordre bestyrelsesmedlemmerne til at se ting i et andet perspektiv – og formåede at anvende en forståelse for vores forening i processen – hvilket, jeg tror, beror på Sebastians teoretiske og akademiske indsigt, såvel som hans personlige kvaliteter, der fremkalder en høj grad af tillid og respekt.

Jeg giver mine varmeste anbefalinger til Sebastian – og du er velkommen til at kontakte mig, såfremt der er spørgsmål til ovenstående”.

Mortens udtalelse kan også findes på min personlige Linkedin-profil.